Er det trygt å bruke Adminkit med tanke på GDPR?

Absolutt! GDPR er en av grunnene til at du bør bruke Adminkit.
Her får du struktur på personaladministrative oppgaver og i tillegg blir viktige dokumenter opprettet, signert og lagret trygt med god tilgangsstyring.