Går det an å legge taushetsbelagt informasjon under hver enkelt ansatt?

Dokumenter som lastes opp i en ansattprofil vil kun være tilgjengelig for den enkelte ansatt, men naturligvis også den eller de med Adminrolle i bedriften.

Både ansatt og Admin kan laste opp og slette dokumenter i ansattprofilen, men en ansatt kan ikke slette dokumenter som en Admin har lastet opp.