Gi tilgang til en kommende ansatt

Hva kan en kommende ansatt se?

En kommende ansatt, med fremtidig startdato, vil kun ha tilgang til sin egen ansattprofil ved innlogging i Adminkit.
Dersom man ønsker å gi tilgang til øvrige funksjoner kan en administrator aktivere en kommende ansatt i vedkommenes ansattprofil.

Da vil den kommende ansatt bli synlig i bedriftens ansattoversikt, samt få tilgang til:
- Ansattoversikt
- Fellesdokumenter
- Lotteri
- Ferie- og fraværskalender (dersom aktivert)
- Organisasjonskart (dersom tilgangskontroll er aktivert)