Hva er parallell signering?

Har du opplevd å vente på et dokument som flere skal signere? Når mange skal signere et dokument, kan du oppleve en forsinkelse hvis en av signatarene ikke signerer og dokumentet ikke blir sendt videre til neste person i rekken.

Adminkit tilbyr muligheten for parallell-signering etter innspill fra våre brukere. Det betyr at alle kan signere samtidig, før du mottar dokumentet og signerer selv.

830eb206-656b-47d6-abf7-68ab68466cbe