Hva har leder tilgang til av informasjon?

Med rollen Administrator (Admin) har man full tilgang til alle moduler og all informasjon i Adminkit.
Som leder (med aktivert Tilgangskontroll), vil leder automatisk få tilgang til ansattprofil, dokumenter og ferie- og fraværsforespørsler fra ansatte som rapporterer til vedkommende.

61ff2db4-30d2-4b41-8ec5-67b422733923