Hvordan bruke modulen Ferie og Fravær?

Få kontroll på fraværsdager, ferieplanlegging og restferiedager.

Ansatte får tilgang til egen kalender, der de melder inn ferieønsker og fravær. Du kan raskt godkjenne eller avslå søknadene.

Ferie og fravær er en del av People Kit. Prøv ut alle tjenestene våre gratis i 10 dager.


Kom i gang med Ferie og fravær