Hvordan endrer jeg daglig leder? (den som står øverst på organisasjonskartet)

Et organisasjonskart starter med en daglig leder på toppen. Sørg for at personen som skal velges har en eksisterende profil i Adminkit.

For å endre hvem som står som daglig leder for bedriften, må en administrator gjøre følgende:

  1. Når logget inn, følg https://app.adminkit.com/no/organisation

  2. Klikk på "Rediger", så velger man riktig ansattprofil for feltet "Daglig leder"

  3. Endringen vil vises i bl.a. organisasjonskartet


Ja jeg vil endre daglig leder nå

La meg se på organisasjonskartet