Hvordan faktureres jeg for antall brukere når jeg inviterer flere ansatte i Adminkit?

Abonnement på People Kit baserer seg på en pris per måned per bruker.
Dersom du inviterer flere brukere inn i Adminkit koblet til bedriften din, vil antall aktive brukere midtveis i faktureringsperioden (måneden) bli fakturert for påfølgende måned.

En aktiv bruker er en ansattprofil som registrert, uavhengig av om den ansatte har tilgang til profilen (er invitert) eller ikke. Tidligere kollegaer og inviterte kollegaer teller ikke som aktiv bruker.

f8f67f7d-f05d-435e-855a-60df5ce446c7