Hvordan vet jeg om den eller de som skal signere har fått dokumentet og hvorvidt de har signert?

Du vil få en status på aktive dokumenter ved å:

  1. Gå inn på modulen "Digital Signering"

  2. I listen over "Pågående", klikk på + tegnet til venstre for dokumentnavnet

  3. En status pr signant vises

e5027810-8789-44f3-a796-bbb514890f3d