Kan jeg lage engelske arbeidskontrakter?

Slik lager du arbeidskontrakter med engelsk språk.

Ja, i Adminkit kan du lage arbeidskontrakter med engelsk eller norsk språk.
Begge språkvariantene baseres på norsk lovverk.

Slik gjør du:

 

1. Velg ønsket språk helt øverst i høyre hjørne i Adminkit FØR du påbegynner en arbeidsavtale.


Da vil både veiviseren og innholdet i kontrakten følge det språket du valgte.

 

2. Etter at du har valgt språk, opprettet du arbeidskontrakten på det språket du ønsker.

 

Les mer om mal for arbeidskontrakt i Adminkit