Kan jeg velge hvem som skal ha tilgang til fellesdokumenter?

Kan jeg velge hvem som får tilgang til felles dokumenter?

Funksjonen "Felles Dokumenter" er tilgjengelig for alle ansatte som har aktiv bruker i Adminkit. Legg kun dokumenter her som alle kan se.

De aller fleste virksomheter har informasjon, maler, rutiner, retningslinjer og lignende som med fordel burde være mer tilgjengelig.

Det handler som oftest ikke om at man ikke vil dele. Heller tvert om. Det er tidskrevende å maile og sende ut de samme dokumentene igjen og igjen. Har alle ansatte siste versjon av…?

Hva lagrer andre her? Vi ser mange bruker dette området for Personalhåndbok, Visjon / Verdier, Forsikringsdokumenter, Varslingsrutiner, Maler for reisegodtgjørelse, Miljøfyrtårn dokumenter osv.