Oppsett i Adminkit for varsling i Slack

Lage kobling i Adminkit til Slack

For å legge til en integrasjon mot Slack for bursdagsvarsler og fraværsvarsler, må du legge til en "integrasjon" i Adminkit.

  1. Fra dashbordet, gå til Varslingsregler

  2. Klikk på "Legg til integrasjon" oppe i høyre hjørne

I feltet for webhook må det hentes en kode i Slack. Se eget steg lenger ned for "how to" video.

 


Webhook fra Slack