Når brukes omsorgsdager?

Omsorgsdager kalles ofte "sykt barn"-dager.

Omsorgsdager brukes når:
- det er nødvendig å være hjemme med sykt og/eller pleietrengede barn
- barnet må følges til lege/sykehus eller annen oppfølging som er relatert til sykdom
- barnepasser er syk eller forhindret fra å passe på barnet

Har man omsorg for barn 0-12 år har man rett på omsorgsdager. Antall omsorgsdager avhenger av antall barn og samlivssituasjon, men ofte gjelder inntil 10 dager pr år dersom man har inntil 2 barn. For mer informasjon, se info fra Lovdata HER.

Når du må være hjemme med syke barn