Organisasjonskart fra "Alle ansatte"-oversikten

Organisasjonskart

Nå er det lett å få en oversikt over de ansatte i organisasjonen!

Organisasjonskartet viser navn, arbeidstittel og hvem som rapporterer til hvilken leder.