Registrere fravær på timebasis eller halv dag

Foreløpig har vi kun utviklet mulighet for å føre fravær for hele dager.

Funksjonalitet for å kunne registrere fravær time for time eller for halv dag vil utvikles på sikt.