Slå av utsendelse av månedsrapport

Månedsrapport

Ved hver månedsslutt sender vi deg en aktivitetsstatus for din bedrift i Adminkit.

Dette varselet kan slås av og på i Varslingsregler.